fredag 14. desember 2012

Mennesket: kritisk utryddingstruet


Sarychevutbruddet i 2009 (Foto: NASA)

I år 79 hadde vulkanen Vesuv et svært utbrudd. Byene Pompeii og Herculaneum ble begravet av stein og aske. Halve fjellet ble blåst vekk av det enorme utbruddet. Totalt ble tre kubikkilometer med stein slengt opp i lufta. Men selv mektige Vesuv blir puslete i sammenligning med vulkanen som nesten utryddet menneskene.

Øya Sumatra skjulte en supervulkan som har fått navnet “Toba”. For 70.000 år siden blåste Toba tusen ganger mer stein og aske opp i lufta enn det Vesuv klarte. Asken fylte atmosfæren og skygget for sola i seks år. Vannets kretsløp ble forstyrret og jorda, som allerede var inne i en istid, opplevde et temperaturfall på 20 grader. Plantelivet forsvant i store områder og de stakkars menneskene som levde da måtte klare seg med ekstremt lite mat i hundrevis av år. Nesten alle menneskene døde.
Forskere mener det kan ha vært så få som 40 fruktbare par igjen av oss. Det kvalifiserer til status som “kritisk truet” på IUCNs rødliste over utryddingstruede dyr, med mer enn 50 % sjanse for å bli utryddet innen tre generasjoner. Vi var praktisk talt ute av historien.
Men en liten gruppe mennesker klarte seg heldigvis og ble forfedrene til alle som lever i dag. Vi er etterkommerne av de tøffeste av de tøffe. De som selv jorda ikke klarte å ta knekken på.